Somatics

I sommar har jag påbörjat min 2-åriga utbildning i Clinical Somatics Education. 

Somatics skapar frihet från smärta och förbättrad rörelseförmåga i kroppen. Det är ett system av neuromuskulär utbildning (mind-body träning) som består av enkla, långsamma rörelser som görs bekvämt på golvet. Somatics neutraliserar stress som har satt sig i kroppen och stimulerar kroppens egen självläkande förmåga.
Somatics är ett perfekt sättatt starta din dag eller dina fysiska aktiviteter med och hjälper dig att fördjupa din kroppsmedvetenhet, välbefinnande och  rörelseförmåga.